Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Goda vanor med fokus på god hjärnhälsa och lärande

De kommunala gymnasieskolorna i Karlstad arbetar sedan hösten 2019 med goda vanor. Det är ett förebyggande arbete som fokuserar på god hjärnhälsa och lärande.

Det förebyggande arbetet innebär att skolan hjälper eleverna med att bli medvetna om olika friskfaktorer i vardagen och ge verktyg för att kunna göra positiva val, nå goda studieresultat och öka möjligheten till inflytande över sitt liv. I verksamheten på skolorna innebär det till exempel att eleverna ges möjlighet att diskutera, reflektera och inspirera varandra under den schemalagda mentorstiden samt att vi arbetar med ett neurodidaktiskt förhållningssätt i undervisningen.

Vi vill att våra elever ska få med sig kunskapen om att hjärnan är plastisk och ändrar sin struktur genom hela vårt liv. Med goda vanor kan vi samarbeta med vår hjärna, träna den för att den ska kunna formas och utvecklas på bästa sätt. Arbetet med goda vanor är från början framtaget av hjärnforskare vid Göteborgs universitet samt skolpersonal och elever i Halmstad. Det hälsofrämjande arbetet stöds också av Skolverket.

Sidan publicerad: 2023-12-12

Sidan uppdaterad: 2024-07-02

Hittade du det du sökte på sidan?