Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Studera utomlands

Att studera utomlands ger dig som elev möjlighet att lära dig mer om ett annat lands kultur, språk och samhälle. Du som är folkbokförd i Karlstads kommun har möjlighet att studera utomlands under din gymnasietid.

Gymnasiestudier i ett annat land

Det finns flera olika möjligheter för dig som elev hos oss att studera utomlands. Beroende på vilket land du vill studera i kan du läsa hela eller en del av din gymnasieutbildning utomlands. På vissa av våra yrkesprogram kan du också göra din praktik utomlands genom Erasmus+.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om att studera utomlands under gymnasietiden Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om att göra utbyte genom Erasmus+ Länk till annan webbplats.

Ta med dig din skolpeng utomlands

Våra gymnasieskolor tar emot en viss ersättning för varje elev som studerar hos oss. Ersättningen kommer från kommunen och kallas för skolpeng. För att du ska kunna ta med dig skolpengen och inte behöva betala för din utbildning utomlands måste skolan vara godkänd som en svensk skola av Skolinspektionen.

På Skolinspektionens webbplats kan du läsa mer om vilka skolor som är godkända Länk till annan webbplats.

Om den utländska skolans avgift är högre än gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens skolpeng får du betala mellanskillnaden själv. Ta därför reda på hur hög avgiften är på den skola du vill studera vid. Om du vill veta mer om din skolpeng kan du kontakta gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Ansök om inackorderingstillägg för studier utomlands

Svenska skolor utomlands räknas som fristående skolor. Ansökan om inackorderingstillägg ska därför skickas till Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Observera att det inte är någon självklarhet att CSN godkänner alla ansökningar om inackorderingstillägg.

På CSN:s webbplats kan du läsa mer och ansöka om inackorderingstillägg Länk till annan webbplats.

Skollunchen är inte alltid gratis på utländska skolor

Tänk på att skollunch inte alltid ingår på utländska skolor. Ta därför reda på vad som gäller på den skola du vill studera vid. Om skollunch inte ingår får du betala maten själv.

Tänk också på att det kan tillkomma utgifter när du studerar utomlands, som till exempel utgifter för läromedel, resor och boende.

Har du frågor om att studera utomlands?

Din studie- och yrkesvägledare kan svara på frågor om att studera utomlands och vägleda dig i ditt val.

Sidan uppdaterad: 2024-02-27

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida