Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ekonomi och försäkringar

Här hittar du information om inackorderingstillägg, stipendier och studiebidrag.

Reseersättning och anslutningsbidrag

Har du lång och krånglig resväg till skolan? Här kan du ansöka om reseersättning och anslutningsbidrag. Du hittar också information om färdtjänst.

Inackorderingstillägg

Om du har långt till din studieort och behöver bosätta dig närmare skolan kan få inackorderingstillägg. Hur stort tillägget blir beror på hur långt det är mellan din hemort och skolan.

Stipendier

Ett stipendium är ett ekonomiskt bidrag för dig som studerar. När det finns stipendier att söka annonseras de alltid här på hemsidan och ibland också i Nya Wermlandstidningen, Värmlands Folkblad och våra sociala medier.

Studiebidrag

Det finns flera olika bidrag för studier på gymnasienivå. Studiebidrag är det vanligaste och det kan du få från kvartalet efter det att du fyllt 16 år.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?