Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Inackorderingstillägg

Om du har långt till din studieort och behöver bosätta dig närmare skolan kan få inackorderingstillägg. Hur stort tillägget blir beror på hur långt det är mellan din hemort och skolan.

Ansök om inackorderingstillägg

Du som studerar i en kommunal gymnasieskola ansöker om inackorderingstillägg i din hemkommun. Det gör du enklast via vår e-tjänst.

Du skickar in din ansökan när terminen har börjat. Tänk på att du måste göra en ny ansökan varje år.

Svar på din ansökan kommer i slutet av augusti eller början av september.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Du kan få inackorderingstillägg om du

 • är antagen i första hand till en utbildning på en kommunal skola
 • bor på eller i närheten av skolorten
 • har en restid på minst två timmar per dag tur och retur mellan din hemort och skolan
 • är i en viss ålder. Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20.

Tillägget kan beviljas för inackordering på hemorten om dina föräldrar vistas utomlands men du bor kvar i Sverige.

Utbildningen måste ge dig rätt till inackorderingstillägg

Observera att du ska vara antagen till ett program i din hemkommun eller i någon av de kommuner som hemkommunen har samverkansavtal med. I Värmland har alla kommuner samverkansavtal med varandra.

Som sökande i första hand räknas också nationella program och inriktningar i andra kommuner som inte erbjuds av hemkommunen. Det gäller också för program som har riksintag och NIU-utbildningar som hemkommunen och anordnarkommunen har avtal om.

När kan jag inte få inackorderingstillägg?

 • Om du har beviljats busskort för att resa till och från skolan.
 • Om stat, kommun eller region betalar minst hälften av ditt uppehälle (om du till exempel är placerad i familjehem, omhändertagen för samhällsvård eller får fri kost och logi på elevhem).

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Därför är det viktigt att du meddelar ändringar.

Anmälan ska göras till kommunen om du

 • avbryter studierna
 • minskar studieomfattning från heltid till deltid
 • flyttar hem
 • får ändrade familjeförhållanden
 • får utbildningsbidrag från Arbetsförmedlingen
 • får förtidspension eller helt sjukbidrag och uppehället samtidigt bekostat av stat eller kommun
 • är föremål för kriminalvård
 • gör militärtjänst.

Hur mycket pengar kan jag få?

Hur stort inackorderingstillägget blir beror på hur långt det är mellan din hemort och skolan.

Tillägget beviljas under högst nio månader per läsår och betalas ut månadsvis i efterskott och i slutet av varje månad.

Om du är under 18 år betalas tillägget ut till din vårdnadshavare och direkt till dig om du är över 18 år.

För dig som studerar på en fristående gymnasieskola, folkhögskola eller riksinternatskola

Du som studerar på en fristående gymnasieskola, folkhögskola, eller riksinternatskola ska vända dig till Centrala Studiestödsnämnden för att ansöka om inackorderingstillägg.

Centrala Studiestödsnämnden: Mer information om ansökan. Länk till annan webbplats.

Belopp för inackorderingstillägg

Inackorde­ringstillägg i kronor per månad utifrån avståndet mellan hemmet och skolan
Avstånd i kilometerKronor per månad
- 441 410
45 - 841 580
85 - 1241 750
125 - 1741 970
175 - 2242 140
225 - 5992 270
600 - 8992 400
900 - 12992 620
1 300 -2 840

Sidan uppdaterad: 2024-02-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida