Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kvalitet och utveckling

Vi jobbar kontinuerligt med att stärka och utveckla skolor både i kommunen och Värmland i stort. Här kan du läsa mer om vårt arbete.

Kvalitetsuppföljning för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen gör årligen en samlad kvalitetsuppföljning och dokumentation för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildningen.

Dokumentationen innehåller en bedömning av hur väl målen har uppnåtts och vilka åtgärder som gjorts. Dokumentationen är grunden i vårt kvalitetsarbete som du kan ta del av och läsa nedan.

Gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan Värmland

Gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan Värmland är ett arbetssätt för värmländska kommuner att komma överens om gemensamma skolutvecklingsfrågor.

Gemensamt samverkansavtal för gymnasieskolor i Värmland

Alla 16 kommuner i Värmland jobbar tillsammans för att stärka utbildningarnas kvalitet och har arbetat fram ett samverkansavtal för gymnasieskolor i Värmland. Avtalet trädde i kraft under läsåret 2009.

Samverkansavtalet innebär att alla 10 000 elever fritt kan välja gymnasieprogram i hela regionen och bli förstahandsmottagna, oavsett vilken kommun de bor i.

Inom ramen för samarbetet har det utvecklats en gemensam informationsportal för gymnasieantagning i Värmlands län och Åmåls kommun.

Elevantagningen: Ansökan och antagning till gymnasieskolan. Länk till annan webbplats.

Gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan Värmland: Protokoll, samverkansavtal och bidragsbelopp.

Sidan uppdaterad: 2024-02-27

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida