Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan är en fyraårig utbildning för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada. Den anpassade gymnasieskolan hette tidigare gymnasiesärskolan.

Vem kan gå i anpassad gymnasieskola?

Den anpassade gymnasieskolan är till för dig som har slutat grundskolan eller den anpassade grundskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans betygskriterier på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

För att avgöra om du är behörig och kan bli antagen gör din hemkommun en utredning med en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Ansök till anpassad gymnasieskola

Elevantagningen i Värmland sköter antagningen till alla kommuner i Värmlands län och Åmåls kommun.

För att kunna ansöka behöver du ett användarnamn och ett lösenord. Du får dina inloggningsuppgifter på posten i början av januari om du är folkbokförd i Värmlands län och Åmåls kommun.

Om du behöver hjälp med ansökan

Behöver du hjälp med ansökan kan du kontakta samordnare på anpassad gymnasieskola.

Ann Gydemo Ullvén
054-540 84 83
ann.gydemo.ullven@karlstad.se

Se filmen om anpassad gymnasieskola

Våra program

Sidan uppdaterad: 2024-02-27

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida