Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Diplomering i spanska - DELE

Här hittar du information om att diplomera sig i spanska exempelvis information om examenstillfällen och anmälan.

Internationellt gångbara diplom

Sundsta-Älvkullegymnasiet är ett av åtta gymnasium i Sverige som är certifierat att utfärda diplom i spanska som främmande språk.

Diplomen i spanska DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) är officiella språkcertifikat som är framtagna av spanska staten. Diplomen är internationellt gångbara och intygar en bestämd kunskaps- och kompetensnivå i spanska. Diplomet finns på sex olika nivåer, enligt Europarådets nivåskala.

Mer information om diplom i spanska DELE finns på Instituto Cervantes webbplats. Länk till annan webbplats.

Anmälan

Du behöver inte gå på Sundsta-Älvkullegymnasiet eller studera inom Karlstads kommun för att genomföra diplomeringen.

På Instituto Cervantes webbplats hittar du information om hur du anmäler dig. Länk till annan webbplats.

Examenstillfällen

Här nedanför ser du datumen för respektive examenstillfälle på Sundsta-Älvkullegymnasiet under 2023.

Examenstillfälle

Nivåer som examineras

Sista dag för ansökan

12 maj

A1 och DELE Escolar A2/B1

15 mars

13 maj

A1, A2, B1, B2, C1 och C2

15 mars

13 oktober

A2, B1 och B2

6 september

17 november

A1 och DELE Escolar A2/B1

11 oktober

18 november

A1, A2, B1, B2, C1 och C2

11 oktober

Kostnaden för att göra provet

Beroende på vilken nivå du examineras i gäller olika priser för att göra provet.

På Instituto Cervantes webbplats hittar du en lista på priserna för de olika nivåerna Länk till annan webbplats.

Du som är inskriven som elev på Sundsta-Älvkullegymnasiet kan få rabatt på provkostnaden.

  • 25 procent om ni är tre eller flera sökande och registrerar er som grupp via Sundsta-Älvkullegymnasiet.
  • 10 procent om du inte har fyllt 20 år vid provdatumet.

Observera att du som sökande har möjlighet att kombinera dessa rabatter. Det innebär att ni kan få 35 procent rabatt per person om ni är en grupp på tre personer som ännu inte fyllt 20 år.

Kontakt

Constanza Ericsson

Lärare Gymnasiet allm.ämnen

Sidan uppdaterad: 2023-10-10

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida