Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Val och antagning till gymnasiet

Är det dags att ansöka till gymnasiet? Här hittar du information om hur du ansöker och vad som gäller för behörighet och för dig som vill ansöka till ett gymnasium i en annan kommun.

Ansök till gymnasiet

Elevantagningen i Karlstad sköter antagningen till alla kommuner i Värmlands län och Åmåls kommun.

För att ansöka behöver du logga in i Dexter. Du får dina inloggningsuppgifter på posten i början av januari om du är folkbokförd i Värmlands län och Åmåls kommun.

Du som söker till anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskolan) ansöker på samma sätt som till alla andra gymnasieprogram. Det gör också du som vill komplettera din utbildning med idrottsfördjupning.

Om du inte kan ansöka på webben

Om du inte kan ansöka på webben går det bra att lämna in en pappersblankett som du hittar på Elevantagningens webbplats.

På elevantagnings webbplats hittar du en detaljerad tidsplan Elevantagningens webbplats. Länk till annan webbplats.

Börja med att läsa vanliga frågor och svar på Elevantagningens webbplats. Länk till annan webbplats.

Om du inte hittar något svar där kan du kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Du kan också kontakta Elevantagningen. Länk till annan webbplats.

Det kan vara mycket att hålla reda på inför ditt gymnasieval. Följ länkarna här nedanför för att hitta information och tips som kan hjälpa dig med ditt val.

Framtidsval

Skolverket: Hitta och jämför gymnasieskolor och program. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antagningsbestämmelser

Det är alltid den kommun du söker till som beslutar om mottagande och du får ett skriftligt beslut från den sökta kommunen.

Kan jag söka till vilket gymnasium som helst?

Alla kommuner i Värmlands län har bildat ett samverkansområde för gymnasieutbildning. Det gör det möjligt för alla elever från Värmland att söka till årskurs 1 på alla nationella program i länet.

Alla fristående skolor är riksrekryterande. Det innebär att elever från hela Sverige kan söka program eller inriktningar på fristående skolor i hela landet.

Kan jag söka till ett gymnasium utanför Värmland?

Du får söka nationella program och inriktningar i andra kommuner.

Om det nationella programmet och inriktningen inte finns i samverkansområdet Värmland och Åmål tas du emot i första hand.

Det innebär att du konkurrerar om platserna på samma villkor som den aktuella hemkommunens elever och du har rätt till inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägg: Ansökan och mer information.

Om det nationella programmet och inriktningen finns i samverkansområdet Värmland och Åmål tas du emot i andra hand.

Det innebär att du kan tas in först om det blir lediga platser. Du har inte rätt till inackorderingstillägg om du är mottagen i andra hand.

Räkna ut ditt meritvärde

När det finns fler sökande än platser till ett program görs ett urval baserat på ditt meritvärde. De som har högst meritvärden kommer in.

Meritvärdet är summan av dina 16 eller 17 bästa betyg från högstadiet. Betygen räknas om till siffror. När du räknar ut ditt meritvärde ska du välja det betyg du har eller som du tror att du kommer att få. Du kan använda Skolverkets betygskalkylator för att räkna ut ditt meritvärde.

Skolverket: Betygskalkylator. Länk till annan webbplats.

Hitta tidigare antagningspoäng

På Elevantagningens webbplats hittar du tidigare antagningspoäng. Där presenteras det jämförelsetal som den sist antagna på respektive program hade vid respektive antagning.

Elevantagningen: Antagningspoäng. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-03-05

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida