Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Elev kör åkgräsklippare

Fastighet, anläggning och byggnation

Det här programmet passar dig som är intresserad av reparationer och underhåll av fastigheter, anläggningar och byggnader.

Elev i en verkstad håller i en planka

Om programmet

Det här programmet ger dig kunskap om underhåll och reparationer av fastigheter och anläggningar, både inomhus och utomhus.

Här får du lära dig om reparationer, lokalvård och måleri. Du får också kunskap om markarbeten och skötsel av grönytor.

Under din utbildning får också träna på att arbeta tillsammans med andra och att ge god service.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att du får lära dig hur en arbetsplats utanför skolan fungerar. Du får utveckla dina yrkeskunskaper, din yrkesidentitet och du blir en del av gemenskapen på en arbetsplats.

Under din utbildning kommer du att ha arbetsplatsförlagt lärande i minst 22 veckor.

Vad tycker eleverna?

Hur är det egentligen att läsa programmet för fastighet, anläggning och byggnation? Hur kan dagarna se ut på Nobelgymnasiet? Här får du höra eleverna själva berätta.

Gymnasiearbete

I slutet av din utbildning gör du ett gymnasiearbete. Då får du visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde. Du planerar, genomför och utvärderar arbetet på en arbetsplats eller på din skola med hjälp av din handledare.

Nobelgymnasiets entré

Välkommen till oss!

Fastighet, anläggning och byggnation läser du på Nobelgymnasiet.

Programinnehåll

ÄmnePoäng
Engelska 1100
Estetisk verksamhet100
Historia 150
Idrott och hälsa 1200
Matematik 1100
Naturkunskap 150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 150
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1200

Totalt

900

Ämne

Poäng

Bygg och anläggning 1

100

Fastighetsskötsel

200

Service och bemötande 1

100

Totalt

400

Ämne

Poäng

Digital kompetens

100

Fastighetsskötsel - byggnadsunderhåll

100

Fastighetsskötsel - inre miljö

100

Hem- och konsumentkunskap 1

100

Körning - basmaskiner 1

100

Körning - basmaskiner 2

100

Lokalvård 1

100

Trafikantkunskap

100

Återvinning och kretslopp 1

100

Totalt

900

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola

100

Totalt

100

Ämne

Poäng

Individuellt val

200

Totalt

200

Mer information

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?