Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan Värmland

Gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan Värmland är ett arbetssätt för värmländska kommuner att komma överens om gemensamma skolutvecklingsfrågor.

Gemensamt samverkansavtal för gymnasieskolor i Värmland

Alla 16 kommuner i Värmland jobbar tillsammans för att stärka utbildningarnas kvalitet och har arbetat fram ett samverkansavtal för gymnasieskolor i Värmland. Samverkansavtalet trädde i kraft under läsåret 2009.

Samverkansavtalet innebär att alla 10 000 elever fritt kan välja gymnasieprogram i hela regionen och bli förstahandsmottagna, oavsett vilken kommun de bor i.

Politisk styrgrupp

En politisk styrgrupp med representanter för samtliga kommuner i länet leder arbetet.

  • Ordförande: Pia Falk, Munkfors kommun
  • Vice ordförande: Patrik Fornander, Filipstads kommun

Samverkansavtal

Protokoll

Här kan du ta del av samverkansgruppens protokoll.

Om du vill ta del av tidigare protokoll från åren 2019-2022, kontakta:

Bidragsbelopp

Bidragsbelopp till fristående skolor 2023 inom samverkansavtalet för kommuner i Värmlands län:

Interkommunal ersättning - IKE

Interkommunal ersättning 2023 inom samverkansavtalet för kommuner i Värmlands län:

Sidan uppdaterad: 2024-05-28

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida