Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Samverkan i Karlstadsregionen

Kommunerna i Karlstadsregionen arbetar tillsammans för att skapa utveckling och tillväxt. Samarbetet ska utveckla och förbättra servicen till invånare, företag och besökare i kommunerna. I Karlstadsregionen ingår kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil.

Till grund för samarbetet finns ett samarbetsavtal och en avsiktsförklaring. I samarbetsavtalet beskrivs formerna och strukturen för samarbetet. I avsiktsförklaringen beskrivs de principer som ska vara vägledande för de arbete kommunerna gör tillsammans.

Karlstadsregionrådet

Karlstadsregionrådet är den politiska styrgruppen för samarbetet där kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd deltar från varje kommun. Här tas inriktningsbeslut kring hur kommunerna ska samarbeta tillsammans och inom vilka områden.

Ordförande Karlstadsregionrådet
Solweig Gard, kommunalråd Hammarö kommun, 054-515219.

Kommundirektörsgruppen

Kommundirektörsgruppen Karlstadsregionen är tjänstemannastyrgruppen för samarbetet som bereder, förankrar och delegerar ärenden baserat på vad den politiska styrgruppen kommer överens om.

Ordförande kommundirektörsgruppen Karlstadsregionen
Caroline Depui, kommundirektör Hammarö kommun, 054-515271.

Samarbetsområden

Kommunerna har under flera år samverkat inom etableringar och besöksnäring. Det pågår arbete för att fördjupa samarbetet inom fler områden. Nedan listas de samarbetsområden som är fokus för åren 2022-2024. Inom samtliga områden finns arbetsgrupper tillsatta med representanter från varje kommun.

  • Etableringar​
  • Besöksnäring​
  • Kommunikation och marknadsföring​
  • Samhällsplanering​
  • Vatten och avlopp​
  • Kultur och fritid​
  • Kompetensförsörjning

Koordinator Karlstadsregionen

Det finns en gemensam resurs med rollen att administrera, stödja och driva på samarbetet.
Linda Harkman, koordinator Karlstadsregionen, 054-540 10 51.

Sidan uppdaterad: 2024-04-29

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida