Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Värmlandsrådet

Värmlandsrådet är yta för samverkan mellan Region Värmland och länets 16 kommuner. Rådet ska öka samarbetet och och samverka kring regionala frågor.

En fungerande samverkan mellan Region Värmland och länets 16 kommuner är en viktig grund i det strategiska utvecklingsarbetet. Värmlandsrådet är en mötesplats och kontaktyta för samverkan mellan Region Värmland och kommunerna. Region Värmland har valt rådet för att samverka i frågor som rör regional utveckling. På så sätt är det knutet till regionstyrelsen.

Öka samarbetet mellan kommunerna

Värmlandsrådets syfte är att öka samarbetet mellan kommunerna. Det rör såväl primärkommunala som regionala frågor. Rådet ska skapa förutsättningar för en oavbruten dialog mellan:

  • kommundirektörsnätverket,
  • länets övriga strategiska tjänstepersonsnätverk,
  • kommunstyrelseordföranden från länets kommuner.

  Funktioner som ingår i rådet

  Värmlandsrådet leds av regionstyrelsens ordförande. I rådet ingår också:

  • länets 16 kommunstyrelseordföranden
  • ytterligare en förtroendevald representant från varje kommun

  samt presidierna i

  • regionstyrelsen
  • hälso- och sjukvårdsnämnden
  • regionala utvecklingsnämnden
  • kultur- och bildningsnämnden
  • kollektivtrafiknämnden.

  Värmlandsrådets ordföranderåd

  I Värmlandsrådets ordföranderåd representeras kommunerna och regionen av den styrande majoriteten. Det vill säga ordföranden i:

  • regionstyrelsen
  • hälso- och sjukvårdsnämnden
  • regionala utvecklingsnämnden
  • kultur- och bildningsnämnden
  • kollektivtrafiknämnden
  • kommunernas kommunstyrelser.

  Det är ordföranderådet som tar ställning i specifika frågor. Kommunernas kommundirektörer, regiondirektören, biträdande regiondirektör och regionala utvecklingsdirektören är adjungerade till ordföranderådet.

  Direktörsberedningen

  Kommunernas kommundirektörer, regiondirektören, biträdande regiondirektör och regionala utvecklingsdirektören bildar en beredande grupp, direktörsberedningen. Gruppen träffas en förmiddag i månaden och är alltid adjungerade till både Värmlandsrådet och Värmlandsrådets ordföranderåd.

  Ordförande

  Åsa Johansson (S), regionstyrelsens ordförande

  Vice ordförande

  Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande, Sunne kommun

  Sidan uppdaterad: 2023-12-01

  Hittade du det du sökte på sidan?

  Innehåll på sida