Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Samverkan barn och ungdom

Samverkan barn och ungdom är ett samverkansorgan som ska underlätta arbetet mellan förvaltningarna i Karlstads kommun. Gruppen träffas två gånger per år och arbetar med frågor som berör barn och unga med fokus på drog- och brottsförebyggande insatser.

Ordförande och vice ordförande väljs bland de ledamöter som representerar någon av nämnderna som ingår i gruppen och utses av kommunstyrelsen.

Gruppen ska bestå av 12 ordinarie ledamöter med lika många ersättare varav kommunstyrelsen utser två ledamöter och två ersättare.

I samverkan barn och ungdom ingår både nämnder och förvaltningar. Arbetsmarknads- och socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden gymnasienämnden samt vård- och omsorgsnämnden representeras av ordförande och vice ordförande eller, i den utsträckning flera vice ordförandeposter förekommer, av förste vice ordförande i nämnderna. Berörda nämnder utser två ersättare vardera.

Berörda förvaltningar representeras av respektive förvaltningschef eller den hon/han utser.

Här hittar du samtliga ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsuppgifter

Gruppen träffas två gånger per år och arbetar aktivt med frågor som berör barn och unga med särskild tyngdpunkt på drog- och brottsförebyggande insatser.

Har du frågor kan du kontakta:

Henrik Olanås, sekreterare
Telefon: 054-540 23 55.

Roberg Halvarsson (MP) ordförande samverkan barn och ungdom robert.halvarsson@karlstad.se

 

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida