Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Studiebidrag

Det finns flera olika bidrag för studier på gymnasienivå. Studiebidrag är det vanligaste och det kan du få från kvartalet efter det att du fyllt 16 år.

Om studiebidrag för gymnasiestudier

Du kan få studiebidrag om du studerar på heltid på ett gymnasium i Sverige. Som längst kan du få studiebidraget till och med första halvåret det år du fyller 20. 

Studiebidraget är 1250 kronor i månaden. Det betalas ut i tio månader, från september till juni. För att kunna få studiebidrag måste du delta i all undervisning.

Du behöver inte ansöka om studiebidrag för studier på gymnasiet. Din skola skickar dina uppgifter till Centrala Studiestödsnämnden, som betalar ut bidraget.

Du som är under 18 år

Beslut om studiebidrag skickas inför varje nytt läsår till din eller dina vårdnadshavare. Om du har rätt till studiebidrag betalas pengarna ut till din eller dina vårdnadshavare.

Du som har fyllt 18 år

Du får inför varje nytt läsår ett beslut om studiebidrag skickat hem till dig. Om du har rätt till studiebidrag betalas pengarna ut direkt till dig.

Du som är utländsk medborgare

Du som studerar i Sverige och är utländsk medborgare måste uppfylla två villkor för att ha rätt till studiestöd.

På Centrala Studienämndens webbplats kan du läsa mer. Länk till annan webbplats.

Andra bidrag för dig som studerar

Du som studerar kan utöver studiebidrag ha rätt till flera bidrag.

Extra tillägg är ett stöd som du kan få om du studerar i gymnasiet och din familj har låga inkomster.

Du ansöker om extra tillägg på Centrala Studiestödsnämndens webbplats Länk till annan webbplats.

Om du har långt till skolan och behöver bosätta dig på studieorten kan du ansöka om inackorderingstillägg.

Här kan du läsa mer och ansöka om inackorderingstillägg.

Om du ska läsa en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram kan du ansöka om lärlingsersättning.

Du ansöker om lärlingsersättning på Centrala Studiestödsnämndens webbplats Länk till annan webbplats.

Om du ska studera på riksgymnasiet för rörelsehindrade eller döva och hörselskadade och behöver bo på studieorten, kan du ansöka om Rg-bidrag.

På Centrala Studiestödsnämndens webbplats kan du läsa om hur du ansöker om Rg-bidrag Länk till annan webbplats.

Bidrag för dig som studerar på anpassad gymnasieskola

Du som studerar på en anpassad gymnasieskola kan inte få studiebidrag, extra tillägg eller lärlingsersättning. Du får istället ett förlängt barnbidrag från Försäkringskassan.

På Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om det förlängda barnbidraget Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida