Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Lovskola

Vi ordnar lovskola för våra elever på alla lov utom jullovet. Om du som elev har behov av extra stöttning i något ämne är du varmt välkommen till våra lovskolor.

Sommarskola för gymnasieelever 2024

Sommarskola är till för dig som behöver handledning för att nå ett godkänt betyg i en kurs/ämne som du fått F eller streck i. Du kan läsa både gymnasiekurser och grundskoleämnen. Dina kunskaper testas sedan genom en prövning på betygskriterierna i kursen/ämnet.

Anmälan

Anmälan till Sommarskolan 2024 har stängt. Du kan efteranmäla dig och tas emot i mån av plats.

Avanmälan

Om du anmält dig men inte längre har behov av sommarskolan är det viktigt att du avanmäler dig.

Frågor och svar

Sommarskolan 2024 kommer att utgå från Sundsta-Älvkullegymnasiet mellan den 10 juni - 5 juli. Du kommer att kunna välja att studera för- och/eller eftermiddagspass beroende på om du väljer en eller två kurser.

För att få gå på sommarskola måste du läsa ett nationellt program eller ett introduktionsprogram på någon av Karlstads gymnasieskolor. Ämnet/kursen du ska läsa under sommarskolans veckor måste ingå i din studieplan och du måste ha fått ett F (eller streck) i betyg. Det går även att anmäla sig om man saknar en kurs/ämne på grund av ett programbyte eller för att du bytt skola.

De vanligaste kurser/ämnen som ges på sommarskolan är svenska, engelska och matematik. Det erbjuds även andra kurser/ämnen beroende på hur många elever som anmäler sig. Information om vilka kurser som går att läsa på årets sommarskola kommer i mitten av maj när anmälan har stängt.

För att din lärare på sommarskolan ska kunna sätta ett godkänt betyg (E-A) i kursen/ämnet du läser behöver dina kunskaper testas genom en prövning. En prövning testar de betygskriterier som finns i kursen/ämnet. Prövningen delas upp i olika moment utifrån kursen/ämnets innehåll och anpassas utifrån dina individuella förutsättningar.

För att din tid på sommarskolan ska bli så bra som möjligt är det viktigt att din skola skickar en överlämning till sommarskolans personal. Överlämningen ska tala om vad du behöver träna på och vilket stöd du behöver. Detta för att sommarskolans lärare ska kunna planera och anpassa din undervisning.

Det är viktigt att du deltar i sommarskolans undervisning och har god närvaro för att du ska kunna klara din prövning.

Du kan alltid prata med din studie- och yrkesvägledare om du har frågor om sommarskolan.

Du som anmäler dig kommer även att få ett välkomstbrev med mer detaljerad information om plats, tider och annat viktigt att veta.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida