Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Engelskklass, årskurs 7–9

Från årskurs 7 erbjuder Norrstrandsskolan engelskklass.

Att gå i Norrstrandsskolans engelskklass innebär att du:

  • har mer engelska än andra elever.
  • får undervisning på engelska i några av skolans andra ämnen.
  • pratar engelska varje dag.
  • går i en klass du sökt dig till för att du är intresserad av engelska.
  • anstränger dig för att få mycket goda färdigheter i engelska.

Engelskklasser är tvåspråkiga klasser

Norrstrandsskolans engelskklasser är tvåspråkiga klasser. Det betyder att eleverna studerar vissa ämnen både på svenska och engelska. Vi använder oss av IT-baserat material och böcker på engelska. På det sättet blir engelskan vid sidan av svenskan ett naturligt språk att inhämta kunskap på och att uttrycka sig med i både tal och skrift.

Vi följer de bestämmelser som finns i skolförordningen "Engelskspråkig undervisning i grundskolan".

Mål för engelskklass

  • Du med särskilt intresse för engelska ges möjlighet att söka till engelskklass.
  • Du ska få mycket goda färdigheter i engelska.
  • Du ska få gott självförtroende i att uttrycka sig på engelska i både tal och skrift.
  • Du ska vilja och ha god förmåga att ta kontakter med människor från/i andra länder och att därmed stärka sitt internationella perspektiv.

Intresseanmälan och antagning

Engelskklass erbjuds till elever som får placering på Norrstrandsskolan i skolvalet, eller som redan går på skolan.

Elever som önskar gå i engelskklass gör en intresseanmälan under våren och kontaktas sedan av skolan för ytterligare information innan klassplaceringarna görs.

Observera att skolan av organisatoriska skäl kan välja att inte starta engelskklasser. Det är alltså aldrig en garanti att få gå engelskklass trots att du blir antagen till Norrstrandsskolan.

Sidan uppdaterad: 2024-01-25

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida