Skåreskolan byggnaden

Skåreskolan

På Skåreskolan går cirka 255 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger centralt i Skåre och har närhet till Ilanda IP och andra ytor som ger goda möjligheter till varierade uteaktiviteter.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

F-3

4-6

Områden

Skåre

På vår skola är det viktigt att du som elev mår bra och blir behandlad med respekt. Vi sätter fokus på att skapa goda lärmiljöer och tränar eleverna i att vara delaktiga i planeringen av undervisningen. Vi strävar efter att skapa en vi-känsla på skolan och att elever lär känna varandra över klassens gränser.

Vår värdegrund

Vår vision är att alla våra elever och vår personal ska känna sig välkomna, trygga och respekterade. Alla är en del av gemenskapen. Vi vill att arbetsmiljön ska främja maximala möjligheter att lära och utvecklas.

Fritidshem

Skolan har två fritidshem. Jupiter yngre tar emot elever från förskoleklass, årskurs 1 och 2. Jupiter äldre tar emot elever från årskurs 3, 4 och 5.

Skåreskolan basket
Skåreskolan fotbollsplan
Skåreskolan gunga
Skåreskolan klätterställning

Taggar för sidan

Grundskola

Sidan uppdaterad: 2023-09-08

1 Oktober 2023