Rudsskolan

Rudsskolan

Rudsskolan är en högstadieskola för elever i årskurs 7 till 9, med cirka 520 elever. Skolan ligger på Rud mitt emellan Färjestadsskolan och Nobelgymnasiet.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

7-9

Områden

Rud

Trevlig sommar!

Vi hoppas alla nya och gamla elever har ett riktigt skönt sommarlov. I augusti är det dags för skolstart igen.

I år startar skolan måndagen den 19 augusti. Alla elever börjar skoldagen klockan 08.30 och avslutar klockan 13.30.

Första skoldagen

Årskurs 7 samlas vid flaggstången utanför västra entrén (mot Färjestadshållet), mentorerna möter med skyltar. År 8 och åk 9 träffas i sina hemklassrum. Nya elever hälsas extra välkomna, vi ser fram emot att lära känna er. Lunch serveras i matsalen, alla klasser äter gemensam skollunch.

Samma dag, måndagen den 19 augusti mellan kl. 15.00 och 17.30, är det ”Skolstartsmingel/drop-in” för elever och vårdnadshavare i årskurs 7. Välkommen att träffa mentorer, undervisande lärare och övrig skolpersonal.

Varmt välkommen!

Hälsningar Rudsskolans skolledning

Sara Nilsson Bruun, rektor Birgitta Vuorinen, bitr. skolledare

Till Rudsskolan söker sig elever från flera skolor, både inom kommunen och från andra kommuner. Här arbetar vi utifrån fyra arbetslag. Atlantica, Baltica, Danica och Oceania. Vi är en stor arbetsplats som omfattar drygt 500 elever och 60 vuxna. Grundidén är att lärarna har så mycket undervisning som möjligt inom arbetslaget. Inom skolgårdens område finns ett flertal idrottsplaner för basket, beachvolleyboll och löpning.

Hockeyprofil

Genom ett samarbete med Färjestads BK kan vi erbjuda hockeyprofil för elever på Rudsskolan och Ilandaskolan. Det innebär att eleverna får möjlighet att träna ishockey på skoltid.

Hockeyprofilen riktar sig i första hand till elever i Karlstad. Elever från andra kommuner tas endast emot om möjlighet finns samt om eleven har särskilda skäl.

Om en elev önskar gå på hockeyprofilen ansöker ni om plats till ”Rudsskolan hockey” i skolvalet till årskurs 7.

Till läsåret 2024/2025 var skolvalet öppet mellan 24 januari-13 februari 2024.

Skolvalet görs i e-tjänsten MittSkolval. När skolvalet har stängt ser vi hur många som har sökt, och om det är fler sökande än platser får elever som valt hockey en inbjudan till att göra färdighetsprov. Efter färdighetsprovet ges besked om eleven kommit in eller inte. Har eleven inte kommit in får den en plats på en annan kommunal skola nära hemmet, utifrån hur ni rangordnat dessa i skolvalet och var det finns lediga platser.

Vår värdegrund

Vi strävar efter att varje elev känner sig trygg och får en hög måluppfyllelse. Tidigare års höga måluppfyllelse ser vi som ett bevis på engagerade elever och lärare i gott samarbete med vårdnadshavare. Vår höga måluppfyllelse är ett resultat av vårt arbete med trygghet och kunskaper där individen alltid är i centrum. Nästa steg i utvecklingsarbetet är att eleverna ska bli ännu mer medvetna om sitt eget lärande och därigenom nå en ännu högre måluppfyllelse. För att nå dit arbetar vi systematiskt med att eleverna ska se var de befinner sig och hur de ska komma vidare i sin kunskapsutveckling. Elevernas inflytande över sitt eget lärande är avgörande för deras resultat. Vårt aktiva arbete med trygghet och arbetsro där närhet och närvaro är centrala begrepp fortsätter hela tiden.

Bilder

Rudsskolan klätterställning
Rudsskolan basket
Rudsskolan gunga
Rudsskolan volleyboll
Rudsskolan grönområde
Rudsskolan löpbana

Sociala medier

Taggar för sidan

Grundskola

Sidan uppdaterad: 2024-07-01

18 Juli 2024