Frödingskolan

Frödingskolan

På Frödingskolan går cirka 300 elever, från årskurs 4 till årskurs 9. På skolan finns också heldagsskola och anpassad grundskola. Skolan ligger i Kronoparken med närhet till skog och Klasmossens IP. På skolan finns Idrottsskolan och på elevens val finns körsång.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Anpassad grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

4-6

7-9

Områden

Kronoparken

Våra elever kommer från många olika kulturella bakgrunder. Detta ger en dynamik i lärandet och en härlig atmosfär. Skolans väggar är täckta med målningar där elever och lärare tolkat Gustaf Frödings dikter.

Vår undervisning håller en mycket hög standard. Vi har engagerade och kreativa lärare som ser till att vi uppfyller läroplanens intentioner när det gäller en målstyrd undervisning och elevaktiva arbetsformer.

Det finns tydliga regler och många vuxna som snabbt tar tag i problem om de uppstår i vår skola. Elevernas kreativitet har stora möjligheter att utvecklas, exempelvis så finns möjligheten att vara i skolans musiksal på raster för att öva själv eller spela tillsammans.

Vi anordnar mindre och större konserter under läsåret och alla elever har möjlighet att uppträda flera gånger under sin tid på Frödingskolan. Musikundervisningen på Frödingskolan är projektbaserad och varje termin avslutas med någon form av uppträdande eller konsert.

Anpassad grundskola

Hos oss går elever i årskurs 4–6 och 7–9. Vi arbetar mycket med språk, kommunikation och socialt samspel. Vi individanpassar aktiviteter och material utifrån varje elevs behov. Vi har även fritidshem och korttidstillsyn i skolans lokaler.

En av våra avdelningar heter Vildgåsen och finns på Klasmossevägen 2, bredvid Karlavagnens förskola.

Vår värdegrund

Vårt främsta mål är att ge goda kunskaper och stärka språket i alla ämnen så att eleverna är väl förberedda för vidare studier och arbetsliv. Parallellt med kunskapsuppdraget arbetar vi med vår värdegrund och att fostra våra elever till demokratiska medborgare, rustade för framtiden. Vi vill att alla elever som lämnar Frödingskolan ska göra kloka framtidsval baserade på den kunskap och erfarenhet de fått med sig från skoltiden hos oss. Vi vill rusta alla elever med en god självkänsla och en tro på sig själva och att alla kan nå sina mål.

Vi arbetar aktivt mot alla former av diskriminering och kränkande behandling. Vår ambition är att alla elever, föräldrar och personal ska trivas och utvecklas på Frödingskolan.

Fritidshem

Fritidshem finns för våra elever i årskurs 4–6. Vi är måna om att alla trivs och lägger mycket fokus på socialt samspel och olika aktiviteter där man lär känna varandra. Vi använder ofta idrottshallen för olika aktiviteter under eftermiddagarna.

På Frödingskolan erbjuds elever i årskurs 4 till 9 att prova på olika idrottsaktiviteter. Det är på tisdagar mellan 15:00 - 16:00.  För elever från Alstern anpassade grundskola erbjuds prova-på aktiviteter inom idrott på onsdagar 14:45 - 15:30. För detaljerat schema se kalendern längre ner på sidan längre ner på sidan. Aktiviteterna sker i Fröding arena. Det är gratis, du behöver inte föranmäla dig och du behöver heller inga förkunskaper eller utrustning för att delta.

Bilder

Frödingskolan
Frödingskolan
Frödingskolan
Frödingskolan

Sociala medier

Idrottsskolan - prova på olika aktiviteter!

Frödingskolans elever i årskurs 4 till 9 erbjuds att prova på olika idrottsaktiviteter inom Idrottsskolan. Aktiviteterna är gratis och du behöver inga förkunskaper eller utrustning för att delta.

Se kalendern för detaljerat schema. Du behöver inte föranmäla dig.

 • Tid grundskola: måndagar 15:00 - 16:00
 • Tid anpassade grundskolan: onsdagar 14:45 - 15:30
 • Plats: Fröding arena
 • Kl.

  Volleyboll Frödingskolan

  Idrottsskolan välkomnar dig att prova på volleyboll med Tillsammans i Karlstad Ungdomar (TiKU)
  Frödingskolans idrottssal
 • Kl.

  Volleyboll Frödingskolan

  Idrottsskolan välkomnar dig att prova på volleyboll med Tillsammans i Karlstad Ungdomar (TiKU)
  Frödingskolans idrottssal
 • Kl.

  Volleyboll Frödingskolan

  Idrottsskolan välkomnar dig att prova på volleyboll med Tillsammans i Karlstad Ungdomar (TiKU)
  Frödingskolans idrottssal

Taggar för sidan

Anpassad grundskola
Grundskola

Sidan uppdaterad: 2023-09-07

1 Oktober 2023