Skattkärrsskolan skylten

Skattkärrsskolan

Skattkärrsskolan har nästan 500 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger mitt i samhället men har ändå naturområden med tallskog och en grusplan inom skolgården.

Fakta

Typ av Service

Grundskola

Organisationsform

Kommunal

Årskurser

F-3

4-6

Områden

Skattkärr

Eleverna på vår skola kommer från samhället, villaområdet Alster och från den omgivande landsbygden. På Skattkärrsskolan vill vi:

  • Att eleverna lär sig att förhålla sig till andra på ett positivt sätt och att de utvecklar sin förmåga att leva sig in i hur andra känner och tänker.
  • Att varje barn, utifrån sin förmåga, ges möjlighet att vara delaktig i planering, genomförande och utvärdering av sitt skolarbete.
  • Att skolans mål är tydliga och kända av eleverna.
  • Att individuella planer och portfolio följer barnets utveckling från förskolan till årskurs 6.
  • Arbeta för att stärka skolans kompetens inom ämnena svenska, engelska och matematik.
  • Öka vårt samarbete med kulturskolan.

Vår värdegrund

På vår skola vill vi att alla ska känna trygghet och glädje. Det ska vara en positiv miljö och lustfyllt lärande ska prioriteras. Det är vår helhetsidé och färgar alla våra beslut.

Fritidshem

På Skattkärrsskolan finns fyra fritidshem; Diamanten, Opalen, Rubinen samt I Ur och Skur.

Inför förskoleklass

Här hittar du allt du behöver veta inför starten i förskoleklass.

Välkomna till Skattkärrsskolan Länk till annan webbplats.

Bilder

Skattkärrsskolan ingång
Skattkärrsskolan
Skattkärrsskolan klättring
Skattkärrsskolan klättring
Skattkärrsskolan skolgård
Skattkärrsskolan fotbollsplan

Sociala medier

Om och tillbyggnad av skolan

Skattkärrsskolan byggs om och byggs ut med ett helt ny byggnad. Det nya huset blir i två plan och ska sammanlänka två av de befintliga byggnaderna för att skapa en stor sammanhängande byggnad med plats för 525 elever. I den nya byggnaden blir det sex nya klassrum, ny huvudentré, plats för två fritidshem, rektorsexpedition och elevhälsa i markplan. Matsalen renoveras och moderniseras och blir ett helt nytt storkök.

Ombyggnationen ska vara klar under hösten 2023.

Arkitektsskiss nya Skattkärrsskolan
Nya Skattkärrsskolan. Bild Klara arkitekter

Taggar för sidan

Grundskola

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

19 Juni 2024