Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Solrosor framför en blå himmel

Avslutningsgåvor till skolans personal

När vi nu närmar oss sommarlov och skolavslutningar är det vanligt att vårdnadshavare samlar in pengar till gåvor till skolans personal. Vi vill därför påminna om att grundskolan ska vara avgiftsfri och att sådana insamlingar därför inte ska förkomma.

I Skollagen regleras att skolan ska vara avgiftsfri men att det vid enstaka tillfällen är tillåtet att ta ut en mindre avgift.

År 2005 beslutade barn- och ungdomsnämnden att alla kostnader förknippade med utbildning ska täckas av respektive skola. Det innebär att Karlstads kommuns grundskolor har en striktare hållning i frågan än vad som står i skollagen.

I barn- och ungdomsnämndens riktlinje för Avgiftsfri skola anges att "Insamling av pengar till klasskassor, avslutningsgåvor till personal där vårdnadshavare betalar ska inte förekomma.”

Visa gärna uppskattning för ditt barns pedagoger på annat sätt än genom insamlingar till gåvor.

Sidan publicerad: 2024-06-03

Hittade du det du sökte på sidan?