Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Elever som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ha rätt till korttidstillsyn före och efter skolan ifall de inte kan vara hemma själva.

Korttidstillsyn är en fortsättning på grundskolans fritidshemsverksamhet och erbjuds från och med vårterminens slut det år eleven fyller 13 år och så länge eleven går i skolan.

Elever kan få korttidstillsyn före och efter skolan, under studiedagar, lovdagar och längre lov när föräldrar arbetar eller studerar.

Ansökan

Grundskola

Ansökan skickas till rektor som beslutar om eleven har rätt till insatsen eller inte.

Anpassad grundskola

Ansökan skickas till samordnare för anpassad grundskola på centrala elevhälsan som beslutar.

Centrala elevhälsan
Barn- och ungdomsförvaltningen
651 84 Karlstad

Vem har rätt till korttidstillsyn?

Elever som fyllt 12 år och har rätt till insatser enligt LSS. Det har person med:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Eleven måste ha en fastslagen diagnos.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande om det är stort och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Till exempel CP-skada.

Var erbjuds korttidstillsyn?

Korttidstillsyn erbjuds vid anpassad grundskola (grundsärskolan) på Frödingskolan och Ilandaskolan.

Kostnader och avgifter

Korttidstillsynen är avgiftsfri, men du betalar en avgift för måltider som frukost och mellanmål samt för eventuell lunch under lov. Elever som är mottagna i anpassad grundskola har rätt att åka skoltaxi.

Sidan uppdaterad: 2024-04-18

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida