Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ansök om LSS-insatser

Här kan du läsa om kommunens hantering av LSS-ärenden. Allt från ansökan till uppföljning och överklagan.

Guide

Steg för steg att ansöka om LSS-insatser

Ta kontakt

För att ansöka om insatser via LSS fyller du i vår e-tjänst eller kontaktar en LSS-handläggare via Kontaktcenter. Tänk på att när du ansöker måste vi även få in underlag som styrker din funktionsnedsättning, exempelvis läkarintyg och/eller psykologutlåtande.

Vill du komma i kontakt med LSS-handläggare ringer du till Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Möte med LSS-handläggare

Inom två veckor efter att du har gjort din ansökan kommer en LSS-handläggare kontakta dig för att boka tid för ett möte. På mötet får du berätta lite om dig själv och vi ställer frågor utifrån vad som står i din ansökan. Var vi träffas kan se olika ut. Det kan vara hemma hos dig eller hos oss på biståndskontoret. Du väljer själv om du vill ha någon med på mötet, exempelvis en anhörig eller vän.

Utredning

LSS-handläggaren skriver ner vad du har berättat på mötet, utreder vilken personkrets du tillhör och om du har behov av den insatsen som du ansökt om.

Handläggaren utreder din ansökan och bedömer ditt/ditt barn/ungdoms behov av stöd utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

En utredning får ta som längst tre månader från och med att ansökan är komplett.

Beslut

Efter att LSS-handläggaren gjort sin bedömning och fattat beslut skickas det i ett brev till dig. I det skriftliga beslutet får du veta vilken hjälp du ska få.

Du får även ett skriftligt beslut om din ansökan inte beviljats med en förklaring.

Överklaga beslut

Om du inte har beviljats det du har ansökt om så har du möjlighet att göra en överklagan. LSS-handläggaren ska informera dig om hur du ska göra en överklagan.

Vad händer sedan?

Om du beviljas insats kommer LSS-handläggaren att lämna över ett uppdrag till den utförare som ansvarar för den insats du har beviljats. En ansvarig person från verksamheten kommer att ta kontakt med dig för att inleda insatsen.

Uppföljning av dina beslut

Din insats följs upp regelbundet i kontakt mellan dig och LSS-handläggaren.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?