Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Syn- och hörselnedsättning

Du som har syn- och hörselnedsättning kan få hjälp att underlätta din vardag.

Synnedsättning

Om du har nedsatt syn kan du få hjälp av Region Värmland eller en optiker.

Hörselnedsättning

Om du har nedsatt hörsel kan kontakta Region Värmland för råd, tips och hjälp.

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?