Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Anhörigstöd

Lever du med, eller stödjer en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, psykisk ohälsa eller missbruk behöver stöd? Oavsett om du är förälder, mor-eller farförälder, syskon, barn, make, maka, partner, sambo eller vän så finns kommunens anhörigstöd till för dig. Anhörigstöd har tystnadsplikt och är gratis.

Person med funktionsnedsättning

Carin Wallman, besöks på Rosenbadsgatan 2
054-540 55 14
carin.wallman@karlstad.se

Anette Pettersson, besöks på Rosenbadsgatan 2
054-540 14 16
anette.pettersson@karlstad.se

Person med psykisk funktionsnedsättning

Karin Swensån, besöks på Västra Torggatan 18
054-540 52 08
karin.swensan@karlstad.se

Maria Schnelzer, besöks på Tingvallagatan 11
070-001 62 62
maria.schnelzer@karlstad.se

Äldre, långvarigt sjuk eller person med demenssjukdom

Angelica Lyckesol, besöks på Rosenbadsgatan 2
054-540 57 98
angelica.lyckesol@karlstad.se

Tove Attemalm, besöks på Rosenbadsgatan 2
054-540 54 88
tove.attemalm@karlstad.se

Person med problematisk bruk av alkohol, droger eller spel om pengar

Anna-Lena Larsson Terp, besöks på Tingvallagatan 11
054-540 84 82
anna-lena.larsson.terp@karlstad.se

Karin Swensån, besöks på Västra Torggatan 18
054-540 52 08
karin.swensan@karlstad.se

Nyheter från anhörigstöd

Kunskap och erfarenhetsutbyte

Kunskap är ofta nyckeln till att kunna hantera sitt liv på ett bra sätt. Vi erbjuder anhöriggrupper där du kan få kunskap, information och utbyta erfarenheter med andra som lever i en liknande situation. Vi erbjuder också tematräffar, föreläsningar och utbildningar.

Stödsamtal

Vi möter dig som anhörig enskilt eller i par- eller familjesamtal. Du får möjlighet att tala om din situation med fokus på hur du har det och hur du mår.

Vägledning

Du kan få hjälp med samordning och vägledning i din kontakt med kommun, region eller föreningar.

Personlig koordinator

En personlig koordinator hjälper dig som är förälder till barn under 18 år med funktionsnedsättning. Du kan få hjälp med stöd och samordning i din kontakt med myndigheter och verksamheter.

Vad kan en personlig koordinator hjälpa till med?

Vi kan stötta, vägleda, samordna och strukturera i dina kontakter med olika verksamheter. Det kan vara allt från att förbereda, delta på och sammanfatta möten till att informera om och vägleda till olika samhällsstöd

Anhöriggrupper

Anhöriggruppen träffas i två timmar vid fem tillfällen. Vi tar en paus för fika under mötet. Innehållet formar vi tillsammans utifrån dina önskemål och behov.

Anhörigkonsulent tillsammans med en kognitiv specialist kommer att informera om demenssjukdomar och vara ett stöd i anhöriggrupp.

Vi har grupper både på plats på resurscentrum eller digitalt via teams.

Anmäl intresse om att vara med i gruppen till anhörigkonsulent.

Anhöriggruppen träffas vid fem tillfällen i två timmar. Vi tar en paus för fika under mötet. Innehållet formar vi tillsammans utifrån era önskemål och behov.

Anhörigkonsulent tillsammans med en kognitiv specialist kommer att informera om demenssjukdom och vara ett stöd i anhöriggrupp. Gruppen kan ske både på plats på resurscentrum eller digitalt via teams.

Anmäl intresse om att vara med i gruppen till anhörigkonsulent.

Vi bjuder in specialist sjuksköterska eller bjuder in biståndsbedömare eller andra personer om behov finns. Det viktigaste i våra anhöriggrupper är dock att träffa andra anhöriga i liknande situation. Att få dela med sig av sina erfarenheter och att få lyssna på andra och deras situation.

Anhöriggrupp träffas vid fem tillfällen i två timmar. Vi tar en paus för fika under mötet. Gruppen kan ske både på plats på resurscentrum eller digitalt via teams.

Anmäl intresse om att vara med i gruppen till anhörigkonsulent.

Innehållet formar vi tillsammans utifrån era önskemål och behov. Kunskapsinhämtning genom att gruppledarna delar med sig eller bjuder in någon som berättar/informerar utifrån specifika tema, frågor eller önskemål.

Information om samhällsstöd, intresseorganisationer, fritidsverksamheter med mera. Vi kan erbjuda grupper både på Teams och fysiskt.

Anmäl intresse om att vara med i gruppen till anhörigkonsulent.

Innehållet formar vi tillsammans utifrån era önskemål och behov. Kunskapsinhämtning genom att gruppledarna delar med sig eller bjuder in någon som berättar/informerar utifrån specifika tema, frågor eller önskemål.

Information om samhällsstöd, intresseorganisationer, fritidsverksamheter med mera. Vi kan erbjuda grupper både på Teams och fysiskt.

Våren 2024 startar ingen grupp då det varit för få anmälda.

Om du är intresserad av att vara med så skickar du en intresseanmälan till någon av oss:

Maria Schnelzer, anhörigkonsulent.
E-post: maria.schnelzer@karlstad.se
Telefon: 070-001 62 62

Karin Swensån, anhörigkonsulent
E-post: karin.swensan@karlstad.se
Telefon: 054-540 52 08

Välkommen att kontakta oss för information om och intresseanmälan till anhöriggrupp:

Anna-Lena Larsson Terp, anhörigkonsulent
E-post: anna-lena.larsson.terp@karlstad.se
Telefon: 054-540 84 82

Karin Swensån, anhörigkonsulent
E-post: karin.swensan@karlstad.se
Telefon: 054-540 52 08

Under hösten kan du anmäla dig till våra hälsocirklar. Där får du lära dig hur du kan främja din egen hälsa för att orka med vardagen.

Grupperna träffas i två timmar vid fem tillfällen.

Anmäl intresse till angelica.lyckesol@karlstad.se

En efterlevandegrupp vänder sig till dig som förlorat en nära vän i suicid och som skulle vilja träffa andra efterlevande som befinner sig i liknande situation som du.

Det pågår just nu två efterlevandegrupper som är fullsatta, men en ny efterlevandegrupp kommer att startas upp i höst 2024.

Finns platser kvar och du bor i en annan värmländsk kommun så kan möjligheten finnas att få en plats. Hör gärna av dig så berättar vi mer.

Anmäl ditt intresse till någon av oss:

Olika typer av avlastning

Avlastning för dig som är anhörig till person med funktionsnedsättning

Avlastning för dig som är anhörig till äldre

Avlastning i hemmet

Om du behöver komma hemifrån en stund, och din närstående inte kan vara ensam, kan omvårdnadspersonal/avlösare komma hem till dig och ta hand om din närstående under några timmar. Servicen kan du få både regelbundet eller för situationer som du inte kan förutse.

Hjälpmedel och välfärdsteknik

Hjälpmedel och välfärdsteknik kan underlätta för både dig och din närstående.

Fullmakt och framtidsfullmakt

Fullmakt

En fullmakt innebär att du kan utföra handlingar eller fatta beslut för din närstående. För att en fullmakt ska vara giltig måste din närstående själv skriva och förstå vad fullmakten innebär. Kan inte detta krav uppfyllas ansöker du istället om att bli god man eller förvaltare.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en fullmakt för en annan person att ha hand om fullmaktsgivarens personliga eller ekonomiska angelägenheter när denne inte längre kan det själv.

Andra som erbjuder stöd till dig som anhörig

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida