Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Växelvård

Ett biståndsbeslut om växelvård innebär att du bor kvar hemma, men att du med jämna mellanrum också bor på ett korttidsboende. Växelvård är ett avlastningsstöd till dig och dina anhöriga.

Vanliga frågor om växelvård

Om du har fått ett beslut från biståndsbedömare på att du beviljas växelvård kommer bosamordnaren att skicka hem ett brev till dig med bland annat datum och tider för växelvård. Du får där också annan viktig information som du behöver känna till, som exempelvis vad du ska ta med dig, kontaktuppgifter och vilket korttidsboende/avdelning som du är välkommen till.

Enhetschefen på boendet kommer även att kontakta dig inför din första vistelse och hälsa dig välkommen. Då har du också möjlighet att ställa frågor om eventuella funderingar som du har.

Biståndsbedömaren har i samband med din ansökan gjort en bedömning av ditt omvårdnadsbehov. Om du får en plats skickar biståndsbedömaren ett uppdrag till personalen på korttidsboendet, där ditt omvårdnadsbehov framgår.

Om du har insatser från kommunens sjuksköterska i hemmet, som har läkemedelsansvaret, rapporterar hen över till sin kollega på boendet, så att du får fortsatt hjälp med det även när du är där.

Anhöriga är välkomna att besöka dig på växelvården. Du och dina anhöriga kommer att få information om vilka tider som är lämpliga för besök på det boendet du har fått din plats.

Om du har plats på en dagverksamhet innan du får insatsen växelvård beviljad erbjuds du att vara kvar 1 dag/vecka de veckor du är hemma. Detta gäller dock enbart dig som får beslut på 1 veckas vistelser på växelvården.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida