Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ledsagare

Du som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att delta i kultur- och fritidsaktiviteter utanför hemmet kan ansöka enligt socialtjänstlagen (SoL) om att få en ledsagare.

Ledsagning kan vara en insats för dig som behöver hjälp med att ta dig till eller delta i aktiviteter utanför hemmet.

Ansökan om ledsagning gör du till biståndsbedömare som sedan gör en behovsutredning. Biståndsbedömare utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina individuella behov och insatsen beviljas när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida