Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kognitiv sjukdom, demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. De kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas.

Frågor om kognitiv sjukdom

För att komma i kontakt med personer som arbetar med kognitiv sjukdom (exempelvis demens) hör du av dig till Kontaktcenter och frågar efter Kognitivspecialist.

Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra kognitiva förmågor som kan påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar tillhör symtombilden.

Vilket stöd kan du få?

Kognitivspecialisterna

Kognitivspecialisterna består av två sjuksköterskor och en arbetsterapeut som är specialister på kognitiva sjukdomar. De är specialister med hög kompetens inom kognitiva sjukdomar som påverkar hjärnan och dess funktioner, exempelvis demenssjukdom.

Deras huvuduppdrag är att stötta kollegor som jobbar med personer som har eller misstänks ha en kognitiv sjukdom. De jobbar också med att sprida kunskap genom föreläsningar. Dessutom anordnar de stöd och samtalsgrupper.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida