Kognitiv sjukdom, demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. De kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas.

Frågor om kognitiv sjukdom

För att komma i kontakt med personer som arbetar med kognitiv sjukdom (exempelvis demens) hör du av dig till Kontaktcenter och frågar efter Kognitivspecialist.

Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra kognitiva förmågor som kan påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar tillhör symtombilden.

Vilket stöd kan du få?

Kognitivspecialisterna

Kognitivspecialisterna består av två sjuksköterskor och en arbetsterapeut som är specialister på kognitiva sjukdomar. De är specialister med hög kompetens inom kognitiva sjukdomar som påverkar hjärnan och dess funktioner, exempelvis demenssjukdom.

Deras huvuduppdrag är att stötta kollegor som jobbar med personer som har eller misstänks ha en kognitiv sjukdom. De jobbar också med att sprida kunskap genom föreläsningar. Dessutom anordnar de stöd och samtalsgrupper.

Taggar för sidan

Äldre

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

24 Juli 2024