Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Hjälp i hemmet

Stöd och omsorg från andra är ibland nödvändigt för att leva ett bra liv. Karlstads kommun erbjuder olika former av stöd som ska göra det lättare att bo kvar hemma så länge och självständigt som möjligt.

Sidan publicerad: 2023-02-10

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?