Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kontaktperson

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning och saknar ett socialt nätverk kan ansöka enligt socialtjänstlagen (SoL) om att få en kontaktperson.

Kontaktperson kan vara en insats för dig som behöver hjälp och stöd med att:

  • bryta isolering
  • initiera fritidsaktiviteter

Ansökan om kontaktperson gör du till biståndsbedömare som sedan gör en behovsutredning. Biståndsbedömare utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina individuella behov och insatsen beviljas när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida