Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Boenden för dig med funktionsnedsättning

Omfattas du av LSS har du rätt att ansöka om bostad med särskild service. Utifrån behov och ålder kan du bo i gruppbostad, servicebostad eller barn- och ungdomsboende. Om du tillfälligt behöver vistas utanför det egna hemmet kan du ansöka om korttidsvistelse på ett korttidsboende.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?