Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Bostad med särskild service för vuxna

Du som omfattas av LSS personkrets och har behov av stöd och hjälp i din vardag kan ansöka om insatsen bostad med särskild service. Målet med insatsen är att du ska bli så självständig som möjligt. Det är dina behov som bestämmer om du erbjuds service- eller gruppbostad.

Exempel på vad du kan få stöd med

  • skapa vardagliga rutiner
  • planera det du vill göra på fritiden
  • hålla kontakten med dina vänner och anhöriga
  • planera inköp och måltider
  • sköta din lägenhet
  • personlig omvårdnad

Tillsammans med kontaktpersonal kommer du att skapa en genomförandeplan. En genomförandeplan beskriver hur du vill ha ditt stöd och uppdateras vid behov. Dina önskemål om dagar och tider tillgodoses så långt det är möjligt. Ibland inträffar oplanerade saker och det kan påverka det planerade stödet.

Servicebostad

Att bo i en servicebostad kan vara rätt stöd för dig som inte kan bo själv på grund av din funktionsnedsättning, och som har behov av stöd från personal dagligen men som samtidigt lever självständigt och klarar av mycket i vardagen på egen hand.

Att bo på servicebostad innebär att du tar emot det planerade stöd som du är beviljad och är i behov av. Stödet utformas utifrån dina specifika behov och vad som är viktigt för dig.

Du bor i en egen lägenhet i ett vanligt hyreshus, i ett bostadsområde. Personal finns i samma hus eller i närområdet. Där finns också ett gemensamt utrymme där du kan träffa personal och andra personer som bor på servicebostaden. Det finns möjlighet till kontakt med personal dygnet runt.

Gruppbostad

En gruppbostad är en boendeform för dig som behöver mycket stöd och omvårdnad på grund av din funktionsnedsättning. Stödet utformas utifrån vilka behov du har och vad som är viktigt för dig.

En gruppbostad består av flera lägenheter samlade runt ett gemensamt utrymme. I det gemensamma utrymmet kan du träffa andra som bor i gruppbostaden och personalen. På gruppbostaden finns personal nära, dygnet runt.

Kontakt servicebostad

Kontakt gruppbostad

Sidan uppdaterad: 2024-03-19

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida