Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Stöd, insatser och avgifter inom LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan söka om stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Här hittar du information om vilka olika insatser det finns att ansöka om samt avgifter som kommunen tar kopplat till vissa insatser.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Vem har rätt till LSS-insatser?

Om du har uppfyller någon av punkterna har du rätt att ansöka om insatser enligt LSS:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vilket stöd kan jag ansöka om?

Kostnader och avgifter inom LSS

Insatser du kan ansöka om inom LSS är frivilliga och stödet är kostnadsfritt. Andra utgifter som till exempel hyra, mat, resor och aktiviteter betalar du själv.

Korttidsvistelse för barn under 18 år (korttidsfamilj, korttidsvistelse eller lägervistelse)

Typ av måltid

Kostnad per gång

Frukost

24 kronor

Lunch

33 kronor

Middag

35 kronor

Heldag (alla måltider)

92 kronor

Korttidsvistelse för personer över 19 år (korttidsfamilj, korttidsvistelse eller lägervistelse)

Typ av måltid

Kostnad per gång

Frukost

25 kronor

Lunch

53 kronor

Middag

53 kronor

Heldag (alla måltider)

131 kronor

Resor till korttidsvistelse

Du får ingen ersättning för resor till och från korttidsvistelsen oavsett ålder.

Bostad med särskild service för barn eller ungdomar under 18 år (barn- och ungdomsboende, familjehem eller elevhemsboende vid skolgång i annan kommun)

Avgiften är inkomstprövad per vårdnadshavare och följer fastställda nivåer för underhållsstöd

Bostad med särskild service för barn eller ungdomar 19-21 år (barn- och ungdomsboende, familjehem, korttidsvistelse eller elevhemsboende vid skolgång i annan kommun)

Du betalar endast för logi om du har någon form av inkomst, exempelvis aktivitetsersättning eller sjukersättning. Om du har en inkomst betalar du 78 kronor per dygn.

Typ av måltid

Kostnad

Frukost

25 kronor

Lunch

53 kronor

Middag

53 kronor

Heldag (alla måltider)

131 kronor

Kost

Lunch kostar 76 kronor per dag.

Resor till och från daglig verksamhet

Hur mycket du betalar för dina resor till och från daglig verksamhet varierar beroende på hur många dagar du närvarar.

11 eller fler dagar (tur och retur)

Ålder

Kostnad

Vuxen 26-64 år

745 kronor

Ungdom 20-25 år

519 kronor

Skolungdom 0-19 år

375 kronor

6-10 dagar (tur och retur)

Ålder

Kostnad

Vuxen 26-64 år

479 kronor

Ungdom 20-25 år

329 kronor

Skolungdom 0-19 år

235 kronor

Upp till 5 dagar (enkel resa)

Ålder

Kostnad

Vuxen 26-64 år

29 kronor

Ungdom 20-25 år

26 kronor

Skolungdom 0-19 år

21 kronor

Habiliteringsersättning

På daglig verksamhet får du habiliteringsersättning. Ersättningen räknas inte som inkomst. Habiliteringsersättningen är:

  • 57 kronor per dag om du närvarar fler än 4 timmar.
  • 40 kronor per dag om du närvarar 4 eller färre timmar.

Ålder

Kostnad

Senior 65+ år

21 kronor

Vuxen 26-64 år

29 kronor

Ungdom 20-25 år

26 kronor

Skolungdom 0-19 år

21 kronor

Resa utanför kommunen

5 kronor per kilometer

Läkemedelsnära livsmedel - vuxen

Typ av insats

Kostnad

Näringsdryck som tillskott

1 107 kronor/månad

Sondnäring som enda näringskälla

94 kronor/dygn

Berikningspulver för vuxen

165 kronor/dygn

Läkemedelsnära livsmedel - barn

Typ av insats

Kostnad

Näringsdryck som tillskott

775 kronor/månad

Sondnäring som enda näringskälla

65 kronor/dygn

Berikningspulver för barn

115 kronor/månad

Serviceinsatser

Typ av insats

Kostnad

Trygghetslarm

340 kronor/månad

Matdistribution (minsta beställning är 3 per vecka)

72 kronor/lunch

Hälso- och sjukvård*

424 kronor/månad

*Insatser utförda av kommunens arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, undersköterska eller stödassistent samt välfärdsteknik.

Sidan uppdaterad: 2024-05-02

Hittade du det du sökte på sidan?