Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Boendestöd inom LSS

Du som fyllt 18 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller autism/autismliknande tillstånd kan ansöka om boendestöd i ditt hem.

Du ansöker om boendestöd genom att höra av dig till Kontaktcenter och fråga efter LSS-handläggare. Du kan göra ansökan själv eller tillsammans med god man eller förvaltare.

Mer om boendestöd

Du som fyllt 18 år och tillhör LSS personkrets kan ansöka om boendestöd. Boendestöd är ett stöd du kan få i ditt hem och det ska hjälpa dig att kunna klara av att bo kvar i din bostad, eller kunna flytta till en egen bostad och klara dig så självständigt som möjligt.

Om du beviljas insatsen kommer du få stödjande insatser och du ska själv vara delaktig i ditt stöd. Boendestöd kan innebära allt från vägledning, ett pedagogiskt och socialt stöd till mer praktiskt stöd.

Sidan uppdaterad: 2024-04-25

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida