Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Elevhem i Karlstad

Om du kommer från annan kommun och vill gå på gymnasiesärskola eller gymnasieskola för personer med autism i Karlstad kan vi erbjuda dig boende på elevhem. På elevhemmet får du bo under terminerna.

På helger och lov åker du hem till din hemkommun. På elevhemmet finns personal för att kunna stötta dig när du inte är i skolan. Vårt mål är att du ska bli självständig och trygg och ha en aktiv och stimulerande fritid.

Så här gör du för att ansöka om elevhem

Du ansöker om plats på elevhem hos din LSS-handläggare i din hemkommun. Det ska du göra redan när du söker till gymnasieskolan.

Detta får du betala

Din hemkommun bestämmer vad du ska betala för att bo på elevhemmet.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida