Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vi vill påminna om våra grupper!

Under våren har vi haft möjligheten att erbjuda en Kognitionsgrupp i samarbete med Kognitionsteamet. Exempel på teman var då: Kognitiva funktioner, anpassningar och bemötande.

Beskrivningar av grupperna finns längre ned på Anhörigstödsidan. Välkommen att anmäla ditt intresse.

Sidan publicerad: 2024-06-03

Sidan uppdaterad: 2024-06-17

Hittade du det du sökte på sidan?