Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Sommar och semester i fritidshemmet

När det närmar sig sommar och semesterperiod finns det en del att tänka på för dig som har barn i fritidshem. Kanske är det till och med dags att sluta?

Schema

Du behöver tala om för fritidshemmet vilka tider ditt barn ska vara där under sommaren. Det gör du genom att lägga in närvaro och ledighet i barnschemat i Edlevo.

Ditt barn har inte rätt att vara på fritidshemmet om du har semester eller annan ledighet.

Uppsägning av plats

Om ditt barn inte längre har behov av fritidshem ska du säga upp platsen i Edlevo app eller webb. Uppsägningstiden är en månad från att uppsägningen kommit in och du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

Om ni får behov av plats igen och den nya placeringen påbörjas inom tre månader tas uppsägningen bort och du betalar avgift retroaktivt. Detta gäller inte om uppsägningen har gjorts på grund av arbetslöshet eller sjukskrivning.

OBS! Om barnet har delad plats och en av vårdnadshavarna säger upp platsen i Edlevo avslutas hela barnets placering.

Vill du enbart säga upp din del av platsen behöver du för närvarande ta kontakt med Kontaktcenter.

Sidan uppdaterad: 2024-05-10

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida