Studie- och yrkesvägledning

Hos studie- och yrkesvägledaren kan du få hjälp att reda ut vad du vill göra och välja i framtiden.

Vägledningen är en process som ska öka din självinsikt inför framtida studie- och yrkesval. Genom att träffa och diskutera med en studie- och yrkesvägledare får du redskap och insikt för att själv kunna sätta upp mål och fatta väl underbyggda beslut.

Det finns studie- och yrkesvägledare på alla högstadie- och gymnasieskolor samt inom vuxenutbildningen.

Du hittar mer information och kontaktuppgifter under respektive skolform.

Taggar för sidan

Anpassad grundskola
Anpassad gymnasieskola
Framtidsval
Grundskola
Gymnasieskola

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

26 Februari 2024