Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Information vid kriser

I samband med större olyckor eller samhällskriser är det viktigt att du snabbt kan få information eller kontakt med olika myndigheter.

Vid en kris försöker vi informera de som är berörda och övriga invånare så snabbt som möjligt. Det gör vi i första hand här på vår webbplats karlstad.se.

I sociala medier hittar du vår information i första hand på kommunens Facebooksida.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Varnings- och informationssystemet "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. VMA utgörs dels av utomhuslarm och dels av meddelande i radio och TV. Sedan en tid tillbaka kan VMA också skickas ut per telefon.

Här kan du läsa mer om viktigt meddelande till allmänheten

Andra viktiga telefonnummer och webbplatser

Vid svåra olyckor, översvämningar, elavbrott, vattenläckor eller något annat allvarligt kan du läsa om vad som hänt, få lägesbeskrivningar och råd här:

  • Ring 112 vid en nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår eller polis.
  • Lokalradion P4. I Värmland mellan frekvens 92 - 105 MHz.
  • Lokala TV-kanaler.
  • SVT:s text-TV sidorna 100 och 599.
  • På webbplatsen krisinformation.se finns samlad information från Sveriges myndigheter vid kriser: krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Ring 113 13 för att lämna eller få information vid allvarliga olyckor eller krissituationer.
  • Ring 114 14 för alla polisärenden som inte handlar om pågående brott eller händelser.
  • Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.
  • Information vid eventuella informationsplatser där du bor.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?