Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Karlstads tolkcentral

Tolkcentralen förmedlar utbildade och testade tolkar till myndigheter och privata sektorer.

Karlstads tolkcentral

Besöksadress: Kungsgatan 16.
Postadress: Karlstads Tolkcentral, 651 84 Karlstad.
Verksamhetssamordnare: Camilla Vallhagen, tel: 054- 540 53 00.

E-post: camilla.vallhagen@karlstad.se

Beställning av tolk

Dygnet runt, tel: 054-540 52 99.
E-post: tolkcentralen@karlstad.se.

Boka tolk via webben

Kontakta oss på 054-540 52 99 för att aktivera inloggning och få mer information.

Det går naturligtvis fortfarande att boka tolk via telefonnummer 054-540 52 99, eller via mejl till tolkcentralen@karlstad.se

Om du behöver tolk

Om du inte kan svenska så bra kan du få stöd av en tolk när du ska prata med till exempel:

  • myndigheter
  • kommunen
  • sjukvården

Prata med den mottagning eller myndighet som du ska träffa så bokar de en tolk.

Om din verksamhet behöver anlita tolk

Företrädare för myndigheter har ett ansvar att anlita tolk vid kontakt med personer som inte behärskar svenska språket tillräckligt bra.

Tolketik

Tolken är en brobyggare mellan dig och din besökare och hjälper er att kommunicera och förmedla era budskap för ett så bra och informativt möte som möjligt för båda parter.

Våra tolkar är i alla sammanhang objektiva och opartiska. Tolken fungerar som en neutral förmedlare av samtalet i båda riktningarna. Tolken tolkar i jag-form.

Tystnadsplikt

Alla tolkar har tystnadsplikt. Tystnadsplikten innebär att tolken inte för vidare vad som sagts före, under eller i anslutning till ett uppdrag.

Våra tolkar är även uppmärksamma på att inte olika jävsituationer uppstår.

På Tolkcentralen arbetar två heltidsanställda tolkförmedlare och en verksamhetssamordnare. Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Tolkcentralens verksamhet är miljö- och kvalitetscertifierad enligt FR 2000.

Beställning av tolk

Dygnet runt, tel: 054-540 52 99.
E-post: tolkcentralen@karlstad.se.

Boka tolk via webben

Kontakta oss på 054-540 52 99 för att aktivera inloggning och få mer information.

Det går naturligtvis fortfarande att boka tolk via telefonnummer 054-540 52 99, eller via mejl till tolkcentralen@karlstad.se

 

Intresserad av att jobba som tolk?

Välkommen med en intresseanmälan via e-post: tolkcentralen@karlstad.se

Kurser för tolkar

Är du intresserad av att jobba som tolk finns det flera kurser och utbildningar som du kan gå. Du kan läsa mer på webbplatserna som som det finns länkar till här.
www.blitolk.nu Länk till annan webbplats.
www.kammarkollegiet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tolk- och översättarinstitutet - www.tolk.su.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2024-05-22

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida