Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ensamkommande barn och unga

Karlstads kommun tar emot ensamkommande barn och unga under 18 år som kommer till Sverige utan att ha någon förälder eller annan vuxen med sig. De kommer antingen som asylsökande eller genom kvotmottagande.

Det är socialtjänstlagen som styr det ansvar den kommun har som tar emot ensamkommande barn och unga och innebär att kommunen:

  • utreder barnets behov,
  • fattar beslut om insatser,
  • ordnar ett lämpligt boende för stöd och omsorg,
  • ser till att barnet får gå i skola.

Socialtjänsten utreder vilka insatser barnet behöver. I Karlstad används bedömningssystemet Barns Behov i Centrum (BBiC). Det finns många olika insatser som kan tillgodose barnens och ungdomarnas individuella behov.

De ensamkommande barn och unga som kommer genom Sveriges kvotmottagande har redan vid ankomst ett permanent uppehållstillstånd.

När ensamkommande barn har uppehållstillstånd, ska barnet ha en särskilt förordnad vårdnadshavare fram till 18 årsdagen eller fram tills att deras föräldrar kommer till Sverige.

Det är arbetsmarknads- och socialförvaltningens familjerättsenhet som ansvarar för det.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida