Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Orosanmälan vid missbruk

Om någon i din närhet har problem med alkohol, droger eller spel om pengar och har svårt att på egen hand ta sig ur sitt missbruk, kan du göra en orosanmälan.

Socialtjänsten är skyldig att ta emot anmälningar och bedöma om det behövs insatser. På grund av sekretess kan vi inte återkoppla om vår kontakt med personen. Fortsätter din oro är du istället välkommen att göra en ny anmälan.

Kontaktuppgifter för myndigheter och läkare med anmälningsskyldighet enligt LVM

Så här tar du kontakt när du ska göra en orosanmälan till socialtjänsten utifrån missbruk, beroende och LVM:

  • Mellan 8.00-16.30 måndag-torsdag, mellan 8.00-16.00 fredagar
  • Telefonkontakt dagtid via Kontaktcenter: 054-540 00 00
  • Faxnummer till utredningsenheten, vuxenavdelningen (25 år och äldre): 054- 18 59 15
  • Faxnummer till unga vuxna-enheten (18 till 25 år): 054-18 82 74

Mellan 16.30-00.00 söndag-torsdag och 16.00-01.30 fredagar och lördagar

Är ärendet av mer akut karaktär är det viktigt att kontakt tas via telefon.

Kontaktuppgifter för dig som är anhörig eller närstående

  • Dagtid: Kontaktcenter, telefon: 054-540 00 00.
  • Kvällar och helger: Socialjouren: 054-540 50 54 eller 054-540 54 14. Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

Vid akuta situationer ring 112.

Sidan uppdaterad: 2023-05-02

Hittade du rätt information på sidan?