Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ansvarsfördelning kommun och region

Region Värmland och Karlstads kommun har ett delat ansvar för sjukvården till dig som bor i Karlstad. Kommunen har inga egna läkare. Om du behöver få tag på läkare ska kontakt tas med vårdcentral eller den mottagning, verksamhet där du fått vård eller behandling.

För de personer som bor på vårdboende har Region Värmland utsett en patientansvarig läkare (PAL). Det är läkaren som utreder, ställer diagnoser, behandlar och skriver ut läkemedel.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Den vänder sig till dig som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral eller annan vårdinrättning. Omsorg och hemsjukvård ges av

  • sjuksköterska
  • omvårdnadspersonal
  • arbetsterapeut
  • fysioterapeut

  När du är inlagd på sjukhus och är i behov av hjälp eller utökad hjälp i hemmet efter sjukhusvistelsen kan kommunen kontaktas. Detta för att du ska kunna få den hjälp du eventuellt behöver efter din sjukhusvistelse. Det är dina behov som avgör vilken hjälp du kan få i hemmet.

  Region Värmlands ansvar

  Region Värmland ansvarar för sjukvård och behandlingar vid till exempel vårdcentraler, sjukhus, samt i vissa fall i det egna hemmet.

  Kommunen har inga egna läkare. Om du behöver få kontakt med läkare får du därför i första hand vända dig till din vårdcentral eller till din läkarkontakt. För de personer som bor på vårdboende har Region Värmland utsett en patientansvarig läkare (PAL). Det är läkaren som utreder, ställer diagnoser, behandlar och skriver ut läkemedel.

  Sidan uppdaterad: 2023-12-01

  Hittade du det du sökte på sidan?

  Innehåll på sida