Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Tandvård

Du som vill besöka en tandläkare ska vända dig till folktandvården eller en privat tandläkare. Om du har ett stort omsorgsbehov och/eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till nödvändig tandvård för personer med stort omvårdnadsbehov (N-tandvård).

Tandvårdsintyg för uppsökande tandvård

Tandvårdintyg ger dig rätt till tandläkarbesök för nödvändig tandvård (N-tandvård) inom högkostnadsskyddet.

Ansök om tandvårdsintyg

Kontakta en biståndshandläggare om du vill ansöka om tandvårdsintyg för uppsökande tandvård. Du når dem via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Vad får jag hjälp med och vad kostar det?

Med ett tandvårdsintyg får du

  • Gratis hembesök av tandvårdspersonal en gång per år som kollar din munhälsa och ger dig råd om daglig munvård.
  • För nödvändig tandvård betalar du som ett besök på vårdcentralen.

Vad räknas som nödvändig tandvård?

Till nödvändig tandvård räknas åtgärder som gör att du kan äta, åtgärder som lindrar smärta och obehag i munnen samt förebyggande behandling.

Kan jag ha rätt till tandvårdsintyg?

För att kunna få tandvårdintyg behöver du uppfylla något av nedanstående

  • Har hälso- och sjukvårdsansvar för och som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.
  • Får varaktig och omfattande hemsjukvård.
  • Omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
  • Bor hemma och har ett varaktigt behov av omfattande personlig omvårdnad under större delen av dygnet (minst tre gånger per dygn samt larm eller tillsyn på natten).

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida