Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Postadress:

Vård och omsorgsförvaltningen
MAS Biståndskontoret
651 84 Karlstad

MAS och MAR ska se till att Karlstads kommun följer lagar och författningar. De följer också kontinuerligt upp verksamheten för att säkra kvaliteten så att du får en god och säker vård. MAS och MAR gör även riktlinjer kring hälso- och sjukvård.

MAS och MAR har också ansvar för att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om du som patient har utsatts för allvarlig skada, eller risk för allvarlig skada, i samband med vård och behandling.

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år måste vårdgivare skriva en patientsäkerhetsberättelse, det är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som skett under föregående år. Nedan hittar du senaste versionen av patientsäkerhetsberättelsen.

Ditt ansvar som utförare

Som utförare av vård och omsorg eller personlig assistans hos personer med biståndsbeslut via Karlstads kommun eller Försäkringskassan måste du arbeta utifrån vård- och omsorgsförvaltningens styrande dokument. Dessa dokument styr hur du får arbeta med till exempel

  • delegering
  • egenvård
  • hjälpmedel
  • avvikelser

Utför du eller ditt företag någon av dessa insatser och behöver tillgång till de styrande dokumenten behöver du höra av dig till vårt Kontaktcenter. Du hittar kontaktuppgifter till Kontaktcenter högre upp på den här sidan.

Sidan uppdaterad: 2024-03-25

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida