Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Rehabilitering och habilitering

När funktionsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller ålder påverkar din vardag kan kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter hjälpa dig med rehabilitering.

Anmäl behov av rehabilitering

Kontakt med kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter sker via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Arbetsterapeuten kan bland annat ge dig stöd genom att

 • Bedöma och träna vardagsaktiviteter, till exempel personlig vård och hushållsgöromål.
 • Prova ut, ordinera och ge dig träning i att använda tekniska hjälpmedel som underlättar din vardag.
 • Bedöma behov av bostadsanpassning och ge dig intyg till din ansökan.

Fysioterapeuten kan bland annat ge dig stöd med

 • Bedömning, träning och behandling om du har nedsatt funktionsförmåga.
 • Smärtbehandling.
 • Utprovning, ordination och träning i att använda tekniska hjälpmedel för att underlätta förflyttningar.

Rehabilitering i hemmet

Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand, eller med hjälp av anhöriga och behöver rehabilitering under en längre period, kan du få den i hemmet. Det är dina behov som avgör om du ska få rehabiliteringen i hemmet.

Avgifter

Du får betala en avgift för service, vård och omsorg inom äldreomsorgen. Hur mycket det kostar beror på din inkomst och vilka utgifter du har.

Ansvarsfördelning kommun och region

Kommun

Kommunen ansvarar för hemrehabilitering i hemmet för:

 • bedömning
 • behandling
 • träning
 • hjälpmedel

Region

Regionen ansvarar för akut och specifik behandling och rehabilitering på:

 • sjukhus
 • mottagning
 • poliklinik
 • dagrehabilitering

Regionen har också huvudansvaret för barnhabiliteringen och vuxenhabiliteringen.

Sidan uppdaterad: 2023-12-08

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida