Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Tillgänglighet på gator

För alla som vistas och bor i Karlstad ska tillgängligheten vara god, därför anpassar vi gatumiljön så att rörelsehindrade och personer med synnedsättning lättare ska kunna orientera och ta sig fram självständigt utan hinder.

Runt om i Karlstad finns olika typer av hjälpmedel som gör det enklare för personer med synnedsättning och andra typer av funktionsnedsättningar att ta sig fram. De senaste åren har vi inventerat övergångsställen och gångpassager runt om i kommunen för att kunna förbättra tillgängligheten i vår stad. Det vi arbetat mycket med är bland annat att göra den enklare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar att gå över gatan. Vi lägger stor vikt vid att nya stadsmiljöer byggs rätt utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Pollare, sinusplattor och kupolplattor

Några exempel på hjälpmedel vi satt upp är till exempel pollare med en taktil topp där synskadade kan läsa av hur vägkorsningen ser ut. Vi har också satt ut sinusplattor och kupolplattor framför övergångsställen så det blir enklare för synskadade att ta sig fram. Sinusplattan är räfflad och anger riktning. Kupolplattan har uppstickande rundningar, små prickar, och används som en varningsplatta. Vi har också jämnat ut marken och sänkt kantstenarna på många ställen för att förenkla för rullstolsburna eller personer med rullatorer.

Vanliga åtgärder för ökad tillgänglighet

Det här är de åtgärder vi vanligtvis brukar genomföra i de områden vi arbetar med att förbättra tillgängligheten.

  • Sänkning av kantsten där man behöver korsa gatan.
  • Infällning av kontrast- och ledstråk både vid enklare passager och som komplettering i övergångställen där detta saknas eller är bristfälligt. Dessa gör att det blir enklare för personer med synnedsättning att ta sig fram vid övergångsstället.
  • Montage av pollare med taktil topp som gör att personer med synnedsättning kan läsa av hur övergångsstället ser ut.
  • Montage av kontrastmarkering, som gula eller vita tejpremsor, på fasta hinder i gångbanan. Till exempel belysningsstolpar eller el-/teleskåp
  • Målning av kontrastlinjer längs busshållplatskant.

Tillgänglighetsåtgärder 2023

Under 2023 förbättras tillgängligheten i Vålberg, Edsvalla, Skattkärr, Väse, Molkom och Vallargärdet.

Genomförda åtgärder

Under 2022 genomförde kommunen åtgärder i Skåre, Stodene, Bergvik, Gräsdalen, Alster, Örsholmen, Tormestad och Lamberget. Sedan 2015 har flertalet centrala stadsdelar åtgärdats.

Fastighetsägare behöver också bidra till tillgänglighet i gatumiljön

När vi är på plats försöker vi också uppmärksamma ifall det finns häckar eller annan växtlighet som begränsar framkomligheten på gångbanan. I dessa fall tar vi kontakt med fastighetsägare så att de klipper häcken.

Du som fastighetsägare kan hjälpa oss i vårt arbete genom att själv se över och klippa häcken och annan växtlighet så att det inte skymmer sikten i korsningar och att hålla den inom er fastighetsgräns.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida