Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Grävtillstånd

Om du ska gräva eller borra i mark som ägs av kommunen behöver du ett grävtillstånd. Du behöver vara insatt i kommunens regler för grävning. För att få lägga rör och ledningar i kommunens mark behöver du ett markavtal.

Vilka tillstånd behöver du?

Det finns flera olika tillstånd som du kan behöva beroende på vad du ska göra, exempelvis tillstånd för att ta ner träd, bygglov, tillstånd att gräva i förorenad mark eller om du ska gräva ner något ska du kontakta teknik- och fastighetsförvaltningen för rådgivning. Behöver du en TA-plan? Om grävarbetet ska utföras i gatumiljö och påverkar framkomligheten för trafikanter ska alltid en trafikanordningsplan hos kommunen.

Tänk också på att du måste söka tillstånd hos samtliga markägare och ledningsägare som berörs av ditt arbete, informationen på denna sida gäller enbart kommunens mark. Markupplåtelse för kommunal mark ansöks om hos polisen.

Ansök och invänta tillstånd innan du börjar gräva eller borra

1.Ta reda på vilken sorts mark du vill utföra arbeta i

Om arbetet helt eller delvis ska utföras på kvartersmark eller naturmark måste du teckna ett särskilt avtal om nyttjanderätt innan grävarbetet får starta. Kommunen tar i dessa fall ut en avgift för användande av marken. Kontakta teknik- och fastighetsförvaltningen eller använd e-tjänsten om du vill gräva i kvartersmark eller naturmark.

2. Ansök om grävtillstånd för gatumark

Gäller din ansökan gatumark ska du skicka in en ansökan för grävtillstånd. Innan du börjar borra eller gräva ska du som ledningsägare alltid göra en ansökan eller anmälan till kommunen och invänta tillstånd. Kommunen vill få in ansökningar för alla planerade arbeten, oavsett syfte eller omfattning. Ansökan ska lämnas in senast fyra veckor innan start.

3. Efter avslutat arbete gör slutanmälan

När arbetet är slutfört måste du som ledningsägare göra en slutanmälan. Ledningsägaren är ansvarig för att återställa till ursprungligt skick. Asfaltering beställs av kommunens avtalspart.

Om återställning av marken

Karlstads kommun ställer krav på återställning efter arbeten i kommunal mark. Vare sig det gäller gata, gångbana/trottoar eller gång- och cykelbana så ska ytan återställas till ursprunglig utformning och uppbyggnad. Läs mer om vad kraven innebär i dokumentet.

Taxor och avgifter

Klicka på länken och välj Trafik och gator - Trafik och infrastruktur så hittar du taxor och avgifter för att borra och gräva i kommunens mark.

Sidan uppdaterad: 2024-02-27

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida