Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Trafiksäkerhet

Inom kommunen jobbar vi på flera olika sätt för att se till att det är tryggt och säkert att ta sig fram i Karlstad. Det är viktigt att du som privatperson följer våra trafikregler och bidrar till en trafiksäker miljö.

Farthinder

Om du vill sänka hastigheten i ditt bostadsområde kan du ansöka om att placera ut farthinder i form av blomlådor eller mobila gupp. Kommunen kan även bygga permanenta farthinder på platser där det finns behov.

Hastighetsplan

Sänkt fart räddar liv och därför vill Karlstads kommun skapa en tryggare trafikmiljö i våra bostadsområden. Som en del i kommunens hastighetsplan sänks hastigheten i vissa områden.

Min skolväg

Karlstads kommun vill att fler ska känna sig trygga med att gå eller cykla till skolan. 2017 startade projektet Min skolväg för att förbättra trafiksäkerheten vid skolor och skolvägar.

Klipp häckar, träd och buskar på privat mark

Du som är fastighetsägare är skyldig att se till att sikten är fri vid utfarter och korsningar. Genom att klippa häckar, träd och buskar minskar du risken för olyckor orsakade av skymd sikt.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?